Jo 20 vuotta koulutuksia täynnä täyttä asiaa –

kouluttamisen lisäksi yksilö- ja ryhmävalmennuksia nimellä muutosvalmennus.

Avaa sinäkin ovet luonnolliseen menestykseen ja hyvinvointiin NLP-koulutuksella!

Haluatko tuntea työssäsi iloa, olla motivoitunut ja voida hyvin? Haluatko lisätä itsetuntemustasi ja kehittää vuorovaikutustaitojasi? Haluatko elää omaa elämääsi voiden hyvin? Sinun hyvinvointisi ja henkilökohtainen kehittymisesi vahvistaa rajojasi, ja tukee osaltasi perhettäsi ja ystäviäsi, sekä työyhteisöäsi ja sen tavoitteita.

NLP-koulutuksen keskeinen tekijä onkin ihmisen – hänen oman minänsä –  eriytyminen ja itsenäistyminen yksilöksi itsetuntemuksen lisääntymisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen avulla .

NLP-koulutus lisää olemassa olevia vaihtoehtoja. NLP-koulutus kehittää ammatillista osaamista. NLP-koulutus tuo tietoisuuteen taitoja ja voimavaroja. NLP-koulutus lisää itsetuntemusta. NLP-koulutus antaa välineitä vuorovaikutukseen ja muutokseen.

IANLP on NLP-osaamista ja laatuvaatimuksia ylläpitävä ja valvova kansainvälinen organisaatio The International Association for NLP. Fellow Member Trainer IANLP on kouluttajan arvostettu ja ansaittu nimike, joka kertoo ko. kouluttajan NLP-koulutusten korkealaatuisesta tasosta. Lue lisää englanniksi www.ia-nlp.org. Suomeksi IANLP.

Ihmisestä itsestä löytyvät ratkaisut hänen pulmiinsa, ja kun muutos on käynnistynyt, ulottuvat sen myönteiset vaikutukset ympäristöön, ja pitkälle tulevaisuuteen.