NLP Practitioner

Tekee yhteensä 18 pv, 132 tuntia, koska oppitunti = 45 minuuttia.

Sopii sinulle, joka olet kiinnostunut NLP-asiasta, ihmisestä, ihmisen mahdollisuuksista, muutoksesta, vuorovaikutuksesta, itsetuntemuksesta, käyttäytymisestä ja voimavaroista. Tule opiskelemaan NLP-taitoja käytännönläheisesti ja ja löytämään vastauksia:

  • miten hyvä kontakti luodaan
  • kuinka hyvä vuorovaikutus sujuu
  • miten motivoidutaan
  • tehdään päätöksiä
  • opitaan
  • otetaan omia voimavaroja käyttöön
  • miten lisätään omaa hyvinvointia
  • muutetaan kielteisiä kokemuksia
  • hallitaan omaa aikaa
  • neuvotellaan onnistuneesti jne. 

Koulutus, josta saat työvälineitä. Päivitetty IANLP:n vaatimustasolle, josta on hyvä, halutessasi, jatkaa IANLP täydennysjaksoon. Kouluttaja Marja-Leena Savimäki, NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP.