NLP Master Practitioner

Tekee yhteensä 18 pv, 132 tuntia, koska oppitunti = 45 minuuttia.

Tule mukaan soveltamaan ja syventämään NLP-taitojasi. NLP Practitioner- tai NLP Practitioner IANLP-koulutuksen suorittaneille. Sisältää johdannon sosiaalipanoraamatyöskentelyyn (The Social Panorama Model). Koulutuksessa kehität itseäsi, opit toimivaa vuorovaikutusta, mallittamista, kielimalleja, mielikuvatekniikoita, voimavarojen käyttöä, ajanhallintaa, tavoitteenasettelua ja paljon muuta, käytännön harjoituksin.

Päivitetty IANLP:n vaatimustasolle, josta on hyvä, halutessasi, jatkaa IANLP täydennysjaksoon. Kouluttaja Marja-Leena Savimäki, NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP, Social Panorama Consultant.