Marja-Leena

Jo 20 vuotta kouluttamista ja muutosvalmennuksia. Jo 15 vuotta NLP -pitkiä koulutuksia. Social Panorama Consultant -koulutuksia 2010 alkaen toisena maailmassa Ph.D. Lucas Derksin lisäksi.

Persoonallinen monitaituri – ehdottomasti!

Marja-Leena Savimäki on elinkaarensa parhaassa iässä oleva kouluttaja, muutosvalmentaja (NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP). Hän on sosiaalinen ja utelias, sopiva sekoitus mietiskelyä ja toimintaa. Lapsenmieli, luovuus, joustavuus, ideat, huumori ja ilo ovat rikastuneet elämänkokemuksien myötä.

NLP-koulutukset, sosio- ja psykodraama, The Social Panorama Model, draamapedagogiikan ja ilmaisu- kasvatuksen, Mental Space Psyvhology opinnot ovat hyvin täydentäneet hänen aikaisempia tietojaan ja taitojaan.

Dialogi, vuorovaikutus, ilmaisutaito ja ihmisten voimavarat ovat koulutuksien tärkeimmät aiheet. Työyhteisö- koulutuksien lisäksi suosittuina aiheina ovat Muutoksen pyörä- ja Muutosvalmentaja-koulutus. Lisäksi Marja-Leenalla on työnohjausryhmiä ja yksilövastaanotto.

Marja-Leena Savimäki

Muutosvalmentaja, kouluttaja, mallittaja,NLP-Trainer, Fellow Member Trainer IANLP, sertifioitu Social Panorama Trainer, työyhteisökouluttaja, työssä oppimisen-ohjaaja, ilmaisutaito-ohjaaja, työnohjaaja (ryhmät/yksilö), IT–treeniohjaaja (ihmissuhdetaidot ja itsetuntemus), itsenäinen yrittäjä ja atk-suunnittelija.

Hän toimii työyhteisöissä muutosvalmentajana ja kouluttajana erilaisissa ja eri pituisissa tavoitteellisissa koulutuksissa ja työnohjauksissa. Hän on erityisesti perehtynyt vuoro-vaikutustaitoihin, ihmissuhdetaitoihin, hiljaisen tiedon mallituksiin, työnohjaukseen, työyhteisön kehittämiseen, yksilön työssä jaksamiseen ja sen vaikuttavuuteen työyhteisössä, motivoitumiseen ja motivoimiseen, muutoksen hallintaan, NLP- menetelmiin ja -näkökulmiin, draamapedagogisiin, toiminnallisiin ja ilmaisutaidollisiin menetelmiin, sosiaalipanoraama-malliin ja sen soveltamiseen, sosio- ja psykodraaman menetelmiin.

Marja-Leena toimii suunnittelijana, kehittäjänä ja mallittajana Seniori-ikäisten kirjastonjohtajien hiljaisen tiedon mallittamishankkeessa. Hankkeen on rahoitettu Kordelinin säätiön apurahalla. Hanke alkoi 1.12.2005, mallitustuloksista julkaistaan kirja vuoden 2006 aikana.

Marja-Leena on toiminut lisäksi suunnittelijana, kehittäjänä ja mallittajana 1.4.2003 – 30.4.2004 Toimiva työyhteisö –mallinnushankkeessa. Siinä on mallinnettu toimivien työyhteisöjen toimivuuden ja ongelmien ehkäisevyyden perustana olevaa hiljaista tietoa näkyviksi ja käytännössä sovellettaviksi malleiksi. Hanketta on rahoittanut myös Työsuojelurahasto. Hän kouluttaa saatuja malleja työyhteisöjen käyttöön kouluttamalla ja työyhteisöjen kehittämisprojekteissa. Toimiva työyhteisö –hankkeen raportti on valmistunut toukokuussa 2004 ja julkaisu Toimiva työyhteisö – menestyksen malleja on ilmestynyt lokakuussa 2004.

Vuonna 2002 hän oli mukana mallituksen asiantuntijana Helsingin kaupungin Ehkäisevän päihdetyöyksikön projektissa, jossa mallinnettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen taitavien työntekijöiden asiakastyöskentely osaamisen ja asiakkaiden onnistuneiden muutosprosessien hiljaista tietoa.

Lisäksi hän on kouluttanut Vantaan Aikuisopistossa (ja muissa Suomen opistoissa) vuodesta 1998 aiheena NLP, sosiaalipanoraama, jännittäminen, ihmissuhdetaidot ja itsetuntemus, voimavarat, painonhallinta, parisuhde ja 2005-06 kouluttajana opiston Hyvä olo Virkeä mieli -hankkeessa. Ollut mukana kehittämis- ja ohjaamistehtävissä Työsuojelurahaston rahoittamassa projektissa työnohjauksesta – Dialogi sosiaalipanoraamassa vuonna 2001. Ollut mukana Riihikallion ala-asteen ilmaisupainotteisuuden suunnittelutiimissä sekä Helsingin Naisyrittäjyyskeskuksen Mentoroinnilla menestykseen -projektissa kehittämässä yrittäjyyttä.

Nykyiseen työhönsä hän on kouluttautunut mm. neljä vuotta kestäneessä NLP Trainer -koulutuksessa, muissa suomalaisissa alan täydennyskoulutuksissa, hollantilaisen sosiaalipsykologi Lucas Derksin mallitustutkimuksiin perustuvassa The Social Panorama Model –koulutuksissa, sertifoitunut Social Panorama Consultantiksi (The International Laboratory for Mental Space Research) ja vuonna 2010 Social Panorama Traineriksi, suorittanut draamapedagogiikan ja ilmaisukasvatuksen approbaturin Jyväskylän yliopistossa ja Tohjake-projektissa Työssä oppimisen –ohjaajan koulutuksen ja kouluttautunut KTOL:n ihmisuhdetaitotreeni ohjaajakoulutuksessaIT–treeniohjaajaksi. Hän on saanut kansainvälisen organisaation, IANLP:n, hyväksynnän ensimmäisenä suomalaisena NLP-kouluttajana ja nimikkeen Fellow Member Trainer IANLP, kesäkuussa 2010.

Peruskoulutukseltaan hän on atk-suunnittelija ja toiminut isojen yritysten it-systeemien suunnittelijana ja projektienvetäjänä. Suunnittelijan työssään hän on myös kouluttanut atk-järjestelmien käyttöönotto- ja soveltamiskoulutuksia.

Marja-Leena Savimäki on toiminut itsenäisenä yrittäjänä ja kouluttajana vuodesta 1997 alkaen ja toiminta-alueena on koko Suomi. Lisäksi hänellä on ollut yksilövastaanotto vuodesta 1997.

Katso vuosien varrelta kerättyä palautetta.