Mitä NLP on minulle antanut?

Olen 19-vuotias abiturientti Vantaalta, ja kävin NLP Practitioner -kurssin talvella, opiskeluiden ja kirjoitusten ohella. Kurssi oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja se antoi minulle paljon uusia näkökulmia ja toimintavaihtoehtoja erinäisiin tilanteisiin.

Aikaisempana vuonna kävin aikuisopiston kautta 7 avainta hyviin henkilökemioihin -kurssin, ja osa kurssista käsitteli henkilökemioita NLP:n näkökulmasta. Tämän kurssin myötä aloin kiinnostua NLP:stä, ja luin useita NLP -aiheisia kirjoja sen kevään ja kesä aikana. Viimein päätin lähteä myös itse kurssille.

Päämielenkiintoni kohdistui ihmissuhteiden parantamiseen. Halusin oppia ymmärtämään ja kuuntelemaan toisia ihmisiä paremmin. Halusin oppia pitämään keskustelua yllä ja kysymään oikeanlaisia lisäkysymyksiä, jonka avulla ymmärtäisin paremmin toisen ihmisen ajatuksia ja näkökulmia. Tähän sainkin paljon apua NLP Practitioner -kurssilta mm. kielimalleista (Milton-mallista ja metamallista). Ne ovat auttaneet minua monissa keskusteluissa ja niiden avulla olen saanut keskustelua vietyä eteenpäin, ja olen jopa pystynyt auttamaan ja selkeyttämään kuuntelemani henkilön ajatuksia asiaa kohtaan.

”Olen oppinut kysymään kysymyksiä, jotka eivät oleta ennestään mitään, vaan antavat toiselle tilaa vastata niin kuin asia on.”

Olen oppinut myös kysymään kysymyksiä, jotka eivät oleta ennestään mitään, vaan antavat toiselle tilaa vastata niin kuin asia on. Nykyisin en enää kysy oliko päivä hyvä? Vaan kysyn minkälainen päivä oli? Näin ollen en suoraan oleta päivän olleen hyvän, vaan annan ihmiselle mahdollisuuden kertoa minulle, minkälainen se todella oli. Nämä kysymykset ovat omalta osaltaan auttaneen tilanteen selkeyttämistä.

Samauttamisesta olen löytänyt keinon, jolla voin pitää keskustelua yllä. Se on myös monesti auttanut minua keskusteluissa jotka eivät muuten etene, jossa toinen osapuoli ei ole suostunut sanomaan mitään. Kun olen ottanut keskustelukumppanini kanssa samantapaisen asennon, ja odottanut hetken olen monesti saanut tilanteen taas liikkeelle ja keskustelun alkamaan. Minulle on tullut tunne, että istumme samoilla saunanlauteilla ja samassa tasossa. Olen huomannut että samassa tasossa oltaessa on helpompi ymmärtää toista ihmistä.

”Minulle on tullut tunne, että istumme samoilla saunanlauteilla ja samassa tasossa. Olen huomannut että samassa tasossa oltaessa on helpompi ymmärtää toista ihmistä.”

Myös sanavalintani ovat muuttuneen, esimerkiksi mutta- ja ja-sanan käytön suhteen. Olen korvannut mutta-sanan ja-sanalla lähestulkoon kokonaan. Tämän muuttamiseen minulla on mennyt pitkä aika, mutta olen loppujen lopuksi saanut sen poistettua puheestani. Nykyisin käytän mutta-sanaa hyvin harkitusti. Näin ollen voin antaa tilaa toiselle ja hänen mielipiteelleen, enkä mitätöi hänen sanomisiaan mutta-sanalla.

NLP:n ansiosta olen myös oppinut kontrolloimaan tunnetasojani eri tavalla kuin ennen. Nykyisin minulla on useissa tilanteissa mahdollisuus valita, miten reagoin tilanteessa. Ensimmäinen mieleeni tuleva tapa ei aina ole se paras, siksi olen opetellut sen, että voin muuttaa reaktiotani omasta mielestäni parempaan suuntaan. Näin ollen voin etsiä positiivisemman tavan ajatella.

”Nykyisin minulla on useissa tilanteissa mahdollisuus valita miten reagoin”

Olen myös oppinut psykologisesti vaikuttamaan kipuun. Muuttamalla mieleeni tulevaa mielikuvaa, olen huomannut voivani vaikuttaa siihen miltä kipu fyysisesti tuntuu. Olen myös onnistunut auttamaan muutamaa tuttavaani heidän kivuissaan tällä tavoin. Mielikuvien muuttaminen on helppo ja vaivaton prosessi, ja kuitenkin olen havainnut, että sen avulla voin vaikuttaa tunteeseen.

NLP-kurssin käyminen on myös kasvattanut minua ihmisenä. Se on auttanut minua paljon avaimia tulevaisuuteen ja tähän päivään. Unelma-ammattini on ollut ja on edelleenkin päästä psykoterapeutiksi. Uskon tästä kurssista olevan apua myös tulevassa ammatissani. NLP Master -kurssi saa vielä odottaa ainakin vuoden. Tiedän kuitenkin, että jossain vaiheessa aion sen suorittaa, ja kukaties myös Trainer-kurssin.

”NLP-kurssin käyminen on myös kasvattanut minua ihmisenä.”

Tero Mäki
(artikkeli ilmestynyt NLP Mielilehdessä 3/2006)