NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

“Hiljainen tieto” käyttöön ehkäisevässä päihdetyössä -mallitushanke vuonna 2002

Työntekijöille ja työryhmille kertyy työssä oppimisen kautta toimintaa edistävää, ei-tietoista, “hiljaista” erityisosaamista, jonka kaikkia olennaisia osia ei ole helppo tunnistaa ja siksi niitä ei aina tehokkaasti hyödynnetä omassa työssä tai kyetä opettamaan muille.

Tätä “hiljaista tietoa” tutkitaan ja hyödynnetään ehkäisevän päihdetyön mallitushankkeessa. Tarkoituksena on etsiä toimivia ehkäisevän päihdetyön malleja, jossa käytetään hyödyksi työntekijöiden osaamista esim. asiakaskontaktin luomisessa, riskikäyttäytymisen tunnistamisessa tai muutosprosessin hallinnassa.

Toimivia malleja etsitään myös päihteiden käyttöään muuttaneiden asiakkaiden ei-tietoisesta, ns. hiljaisesta erityisosaamisesta.

Projektia johti Helsingin kaupungin päihdeasiaintoimiston suunnittelija Timo Kauppi, avustavana asiantuntijana toimi kouluttaja Marja-Leena Savimäki ja mallittamisen erityisasiantuntijana psykologi Riitta Asikainen.