NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

IANLP

IANLP Kansainvälisten standardien mukaista laadukasta, aina ajan tasalla olevaa Klassista NLP:tä.

Tältä sivulta saat tietoa niin NLP IANLP -koulutuksista kuin Coach IANLP -todistuksen hakemisesta. Voit myös kysyä lisää Marja-Leena Savimäeltä

International Association for NLP eli lyhenteenä IANLP, täyttää kaikki vaatimukset asettaa maailmanlaajuisesti hyväksytyt, ammatillisen yhteisön hyväksymät, vahvasti perustetut standardit NLP-koulutuksille ja Coacheille. Yli 20 vuoden aikana, IANLP tuotenimi on muodostunut korkealaatuisten koulutusten edustajaksi ja IANLP on sitoutunut rakentamaan ja vahvistamaan tätä traditiota.

Yleisimmät syyt, miksi NLP-kouluttajat ympäri maailmaa haluavat sertifioitua IANLP standardien alle, ovat: 

Maailmanlaajuinen tunnustus: IANLP:n sertifioidut standardit vastaavat maailmanlaajuisesti käytettyjä hyväksyttyjä standardeja. 

Puolueeton ja säännönmukainen: IANLP standardeja asettavana kokonaisuutena, on neutraali brandiltään ja siksi erilaisten koulutus-instituuttien ja kansallisten ja kansainvälisten yhdistysten hyväksymä.

Ei kilpaile kouluttajien, eikä paikallisten tai kansallisten koulutusyhdistysten kanssa: Organisaationa IANLP rajoittaa itsensä ainoastaan standardien asettajaksi. IANLP ei järjestä koulutuksia, ei jäsenyyksiä eikä harjoita suhdetoimintaa. Näitä aktiviteetteja järjestävät paikalliset ja kansalliset koulutusyhteisöt. Siitä syystä IANLP ei kilpaile kouluttajien kanssa markkinoista.

Luotettavat standardit ja säännöt sekä kouluttajille että opiskelijoille: IANLP:n standardit ja säännöt eivät pohjaudu yhteisymmärryksen perusteella tehdyn mallin mukaisiin jäsenten päätöksiin, ja siksi niiltä voi odottaa pitkäkestoista pysyvyyttä. Tämä pitkäkestoinen pysyvyys mahdollistaa kouluttajille ennustettavan ympäristön suunnitella tekemisiään. Kuitenkin IANLP vastaanottaa Fellow Member Trainereiden tekemiä parannusehdotuksia ja kehitysideoita. IANLP:n standardeja voidaan pyynnöstä muokata hieman vastaamaan erilaisia paikallisia tarpeita, kunhan IANLP:n vähimmäisvaatimukset tulevat täytetyksi. 

Verkostoituminen: IANLP tarjoaa foorumin luoda alueellisia kontakteja niin asiakkaille, opiskelijoille kuin kouluttajille. IANLP tukee Fellow Member Trainereiden verkostoitumista informoimalla jäsenten yhteystietoja toisilleen. IANLP ei järjestä tämän enempää toimintaa. IANLP rohkaisee avoimesti paikallisia ja kansallisia yhdistyksiä täydentämään toimillaan IANLP:tä. 

Koulutusten rakenteet Suomen NLP-yhdistyksen koulutuspolku ja IANLP:n koulutuspolku.

IANLP:n NLP-koulutusten täydennysvaatimukset. Löydät tiedot englanniksi  www.ia-nlp.org sivustolta. 

NLP Practitioner IANLP koulutusvaatimukset
NLP Master IANLP koulutusvaatimukset
NLP Trainer IANLP koulutusvaatimukset
NLP koulutusten täydennysvaatimukset

Kysy kouluttajalta lisää, mitä täydennykset tarkoittavat henkilökohtaisesti kohdallasi. 

Kun haluat kouluttaa NLP Practitioner IANLP-, Master IANLP ja NLP Trainer IANLP -koulutuksia, sinun on haettava Fellow Member Trainer IANLP -nimikettä (FMT IANLP) IANLP:ltä. Lue alla olevat dokumentit tähän liittyen. Voit myös kysyä Marja-Leena Savimäeltä tai IANLP organisaatiosta

NLP-koulutukset liittyen FMT IANLP
Isovanhemmuusmenettely Grandparenting Procedure FMT IANLP
Fellow Member Trainer IANLP tunnustuksen saamisen kriteerit

COACH IANLP -todistuksen hakemiseen ja myöntämiseen tarvittavat koulutukset ja itsenäiset opinnot

Voit hakea Coach-todistusta Fellow Member Trainer IANLP:ltä. Todistus myönnetään, kun kaikki siihen vaaditut kriteerit täyttyvät. Todistuksen myöntää ja kirjoittaa FMT IANLP.

FMT IANLP saa veloittaa kohtuullisen korvauksen toimistaan. Coach IANLP -todistuksen hinta on 200,- + alv 24%, sisältäen todistusten dokumentaation ja säilytyksen 5 v. (digitaalisessa muodossa), dokumenttien tarkistukset, hakuprosessissa avustamisen, kirjallisen palautteen, lopputyön lukemisen ja todistuksen kirjoittamisen sekä todistuksessa olevan sinetin.

Coach IANLP -todistuksen saatuasi voit hakea merkintää kansainväliseen Coach IANLP -rekisteriin.

Miten hakea Coach IANLP -todistusta ja merkintää kansainväiseen Coach IANLP -rekisteriin? Lue tästä  Coach IANLP vaatimukset. Löydät tiedot englanniksi  www.ia-nlp.org sivustolta.

Miksi NLP-kouluttaja Marja-Leena Savimäki haki kansainvälistä FMT IANLP -tunnustusta?

“IANLP vaatimusten mukaiset koulutukset ovat mielestäni hyvänä vaihtoehtona NLP koulutusten tarjonnan moninaiseen joukkoon. NLP:n fokus ei ole totuudessa vaan toimivuudessa. On tärkeää löytää se mikä toimii itse kullekin, niin myös tässä oppimisasiassa. Jatkan edelleen NLP practitioner- ja NLP master practitioner – koulutuksien kouluttamista Suomen NLP -yhdistyksen suositusten mukaisesti. Olen lisännyt tarjontaani IANLP:n koulutusvaatimusten mukaiset täydennykset sitä haluaville. NLP Trainer -koulutukseni ovat täysin IANLP:n mukaisia. 

Käymäni practitioner- ja trainer-koulutusteni kouluttajat näyttivät aikanaan rohkeasti esimerkkiä, kun vaativat NLP -taitojen osaamista ja NLP -ajattelun sisäistymistä todistuksen saannin vastineeksi. Kumpikaan heistä ei antanut todistusta opiskelijalle, joka ei ollut taidollisesti saavuttanut todistukseen vaadittavaa pätevyyttä, eikä ollut sisäistänyt NLP-ajattelua ja -perusoletuksia. Molemmat kouluttajat edellyttivät lisäopintoja todistuksen saamiseksi. Olen ottanut tämän asian puheeksi näiden omien NLP-vuosieni aikana muutamien, niin ulkomaisten kuin kotimaisten kouluttajien kanssa. Monissa maissa tämä on jo arkipäivää. Suomessa NLP-osaamisen laadun varmistamiseen ei ole toistaiseksi laajasti ryhdytty. Kuitenkin kiinnostus on aika ajoin noussut esiin joidenkin opiskelijoiden puolelta. Suuret kiitokset jokaiselle, sysäyksestä tähän suuntaan.

Olen hakenut Fellow Member Trainer IANLP kouluttajasertifiointia, koska haluan painottaa entistä näkyvämmin osaamisen laadukkuutta ja opitun sisäistymistä. Minulle on tärkeää, että opitut taidot on mahdollista viedä käytäntöön, osaksi jokapäiväisiä askareita, elämää. Koulutukseen kuuluvat, sen ulkopuolella tehtävät harjoitukset, työnohjaukset ja hyväksytysti suoritettu sekä kirjallinen koe että näyttökoe, kertovat opiskelijalle ja kouluttajalle kompetenssista, taitojen laadusta ja antaa koulutuksen käyneelle vahvan pohjan ja luottamuksen käyttää NLP-taitojaan jokapäiväisissä tilanteissa. Tiedän IANLP – todistuksen ja siinä olevan sinetin kertovan todistuksen saajan pätevyydestä ja osaamisen laadusta. Todistus kertoo lisäksi siitä, että saaja käyttää näitä tekniikoita myös itseensä, kehittyäkseen sekä ihmisenä että ammatillisesti. IANLP tuo mielestäni turvallisesti ”lihoja luiden ympärille” ja sen standardit tekevät NLP-koulutuksista aiempaa kokonaisvaltaisempia.”