NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

Marja-Leena Savimäki

Jo yli 20 vuotta kouluttamista ja muutosvalmennuksia sekä yli 17 vuotta NLP -pitkiä koulutuksia. Social Panorama Consultant -koulutuksia 2010 alkaen toisena maailmassa Ph.D. Lucas Derksin lisäksi. Persoonallinen monitaituri – ehdottomasti!

Kuka on Marja-Leena Savimäki?

Kouluttaja, muutosvalmentaja (yksilö/ryhmät), NLP Trainer, Social Panorama Consultant, Social Panorama Trainer, sertifioitu Fellow Member Trainer IANLP (ensimmäinen Suomessa), SOMSP Ambassador, käännöskirjailija, työyhteisökouluttaja, hiljaisen tiedon mallittaja, työssä oppimisen -ohjaaja, IT –treeniohjaaja (ihmissuhdetaidot ja itsetuntemus), itsenäinen yrittäjä, atk-suunnittelija.

Kouluttaja- ja valmentajatyöhöni olen kouluttautunut mm.:

 • viisi vuotta kestäneessä NLP Trainer koulutuksessa
 • muissa suomalaisissa alan täydennyskoulutuksissa
 • hollantilaisen sosiaalipsykologi Ph.D. Lucas Derksin mallitustutkimuksiin perustuvissa The Social Panorama Model – koulutuksissa sekä Mental Space Psycholy -koulutuksissa (mielleavaruuspsykologia)
 • sertifoitunut v. 2005 Social Panorama Consultantiksi (The International Laboratory for Mental Space Research), sekä v. 2010 Social Panorama Traineriksi
 • suorittanut draamapedagogiikan ja ilmaisukasvatuksen approbaturin Jyväskylän yliopistossa
 • Tohjake-projektissa Työssä oppimisen –ohjaajaksi
 • KTOL:n ihmisuhdetaitotreeni -ohjaajakoulutuksessa IT –treeniohjaajaksi (temperamenttinäkökulma)
 • vuonna 2010 sain ensimmäisenä Suomessa kansainvälisen Fellow Member Trainer IANLP kouluttajanimikkeen ja sertifikaatin, joka on NLP-koulutusteni laadun tae. Tietoa lisää www.ia-nlp.org.
 • olen kansainvälisen ryhmän NLP Leadership Summit ensimmäinen jäsen Suomesta vuodesta 2020  www.nlpleadershipsummit.org.

Peruskoulutukseltani olen atk-suunnittelija ja toiminut isojen yritysten it-systeemien suunnittelijana ja projektienvetäjänä. Suunnittelijan työssäni olen myös kouluttanut atk-järjestelmien käyttöönotto- ja soveltamiskoulutuksia.

Olen ollut yrittäjänä vuodesta -98 ja minulla on alusta lähtien ollut yksilövastaanotto, jossa olen tehnyt yksilövalmennuksia. Nämä 21 vuotta olen toiminut työyhteisöissä muutosvalmentajana ja kouluttajana erilaisissa ja eri pituisissa tavoitteellisissa koulutuksissa ja valmennuksissa.

Näissä koulutuksissa ja valmennuksissa on perehdytty:

 • vuorovaikutustaitoihin
 • itsetuntemukseen
 • esimies- ja alaistaitoihin
 • hiljaisen tiedon mallituksiin
 • työnohjaukseen
 • työyhteisön kehittämiseen
 • ihmisen jaksamiseen ja sen vaikuttavuuteen työyhteisössä ja elämässä
 • motivoitumiseen ja motivoimiseen
 • muutoksen hallintaan
 • NLP- menetelmiin ja -näkökulmiin
 • draamapedagogisiin-, toiminnallisiin- ja ilmaisutaidollisiin menetelmiin
 • sosiaalipanoraama –malliin ja sen soveltamiseen
 • sosio- ja psykodraaman menetelmiin sekä mielleavaruuspsykologiaan

Olen kouluttanut myös Vantaan Aikuisopistossa tuntiopettajana vuodesta 2000 aiheina:

 • jännittäminen
 • ihmissuhdetaidot
 • itsetuntemus ja voimavarat
 • tunteet
 • vuodesta -03 NLP Practitioner ja -Master Practitioner
 • vuodesta -10 NLP Trainer IANLP- ja Sosiaalipanoraama

Muut koulutukset ja toimet:

 • vuosina 2005-06 olin kouluttajana ikäihmisten Hyvä olo Virkeä mieli – hankkeessa
 • vuonna 2013 julkaisin ensimmäisen verkkokurssin naisille nimeltään Voimanainen©
 • olen suunnitellut, järjestänyt ja kouluttanut Muutosvalmentaja-koulutuksia vuodesta 2013 lähtien.
 • NLP Mieli -lehteen olen kirjoittanut ja julkaissut useita alan artikkeleita ja luennoinut kirjoittamistani aiheista
 • Yhteistyöni hollantilaisen Ph.D. psykologi, NLP Trainer, FMT IANLP Lucas Derksin kanssa on jatkunut jo 21 vuotta. Pitkän yhteistyön tuloksena olen perustanut Suomen Sosiaalipanoraama-keskuksen v. 2008 ja aloittanut suomenkieliset Social Panorama Consultant –koulutukset v 2010. Vuodesta 2015 Suomen Sosiaalipanoraamakeskus on kuulunut The Society of Mental Space Psychology-yhteisöön ja minulle annettiin kunnianimike SOMSP Ambassador vuonna 2019
 • olen suomentanut kirjan MSD-1 Mielleavaruudellisia diagnooseja– Opaskirja psykologisten prosessien ymmärtämiseen ISBN 978-952-94-4525-7. Kirja on suomennettu yhteistyössä Tiina Svahnströmin kanssa ja se on tullut painosta maaliskuussa 2021.

Mallinnusprojektejani:

 • 1.12.2005 – 31.5.2007 olin mukana suunnittelijana ja mallittajana Seniori-ikäisten kirjastonjohtajien hiljaisen tiedon mallittamishankkeessa(linkki); hankkeen rahoitti osittain Kordelinin säätiön apuraha.
 • Toimin suunnittelijana ja mallittajana 1.4.2003 – 30.4.2004 ’Toimiva työyhteisö’ –mallinnushankkeessa(linkki). Siinä mallinnettiin toimivien työyhteisöjen toimivuuden ja ongelmien ehkäisevyyden perustana olevaa hiljaista tietoa näkyviksi ja käytännössä sovellettaviksi malleiksi. Hanketta rahoitti myös Työsuojelurahasto. Hankkeen raportti ’Toimiva työyhteisö - menestyksen malleja’ valmistui toukokuussa -04 ja julkaistiin lokakuussa -04.
 • Vuonna 2002 olin mallituksen asiantuntijana Helsingin kaupungin Ehkäisevän päihdetyöyksikön projektissa(linkki), jossa mallinnettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen taitavien työntekijöiden asiakastyöskentelyosaamisen ja asiakkaiden onnistuneiden muutosprosessien hiljaista tietoa

Muuta

Olen ollut mukana kehittämis- ja ohjaamistehtävissä Työsuojelurahaston rahoittamassa projektissa työnohjauksesta – Dialogi sosiaalipanoraamassa vuonna 2001. Osallistuin v. 2000 Riihikallion ala-asteen vuoden kestävään ilmaisupainotteisuuden suunnittelutiimiin, sekä Helsingin Naisyrittäjyyskeskuksen Mentoroinnilla menestykseen -projektiin kehittäen yritystoimintaani.

Katso vuosien varrelta kerättyä palautetta