NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

NLP Practitioner

Yhteensä 18 pv, 132 tuntia, koska oppitunti = 45 minuuttia.

Sopii sinulle, joka olet kiinnostunut NLP-asiasta, ihmisestä, ihmisen mahdollisuuksista, muutoksesta, vuorovaikutuksesta, itsetuntemuksesta, käyttäytymisestä ja voimavaroista. Tule opiskelemaan NLP-taitoja käytännönläheisesti ja ja löytämään vastauksia:

- miten hyvä kontakti luodaan
- kuinka hyvä vuorovaikutus sujuu
- miten motivoidutaan
- tehdään päätöksiä
- opitaan
- otetaan omia voimavaroja käyttöön
- miten lisätään omaa hyvinvointia
- muutetaan kielteisiä kokemuksia
- hallitaan omaa aikaa
- neuvotellaan onnistuneesti jne. 

Koulutus, josta saat työvälineitä. Päivitetty IANLP:n vaatimustasolle, josta on hyvä, halutessasi, jatkaa IANLP täydennysjaksoon. Kouluttaja Marja-Leena Savimäki, NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP.