NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

The Social Panorama Model

The Social Panorama Model is a psychological instrument with which we can change our unconscious map of social reality

Sosiaalipanoraamamalli

Sosiaalipanoraamamalli on NLP-viitekehykseen sovellettua sosiaalipsykologiaa. Se on työväline tiedostamattomien sosiaalisten systeemien, ajattelukuvioiden, tutkimiseen ja niiden muuttamiseen. Mallin avulla voidaan parantaa kaikenlaisia ihmissuhteita ja ratkaista yksilöiden ja ryhmien välisiä vuorovaikutusongelmia.

Sosiaalipanoraamamalli on tulos ihmisten mallittamisesta, tulos tiettyjen, tässä sosiaalisten, subjektiivisten, omakohtaisten kokemuksien tutkimisesta tarkoituksena tunnistaa maailmanlaajuisia, kulttuurisia ja henkilökohtaisia kuvioita.

Se on väline, jonka avulla voidaan tutkia ja muuttaa sosiaalisen kokemuksen rakenteita yksilön kannalta ekologisiksi. Menetelmä perustuu hollantilaisen sosiaalipsykologi Dr. Lucas Derksin mallitustutkimukseen (1995) www.socialpanorama.com.

Dr. Lucas Derks on kirjoittanut aiheesta useita artikkeleita ja kirjoja. Viimeisin kirja Social Panoramas – Changing the unconscious landscape with NLP and psychotherapy, Crown House Publishing Limited, on kirjoitettu vuonna 2005.

Sosiaalipanoraama soveltuu erityisen hyvin ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Se sopii kenelle tahansa, joka haluaa voida hyvin omissa ihmissuhteissaan.

Itse olen opiskellut aihetta ensimmäisen kerran vuonna 1997 ja käyttänyt mallia ja kouluttanut sitä siitä lähtien. Lucas Derksin kanssa aloitin koulutusyhteistyön vuonna 1998.

Sosiaalipanoraama henkilitymt

Sosiaalipanoraamamallin periaatteet

1. ’Kevyt oletus’
Yksipuolinen sosiaalisen asenteen muutos vaikuttaa myös vastapuoleen. (Tiedostamattoman ja tietoisen sanattoman ja sanallisen käyttäytymisen kautta).   

2. Dominoivan henkilöitymän laki:
Ihmiset samastuvat sosiaalipanoraamansa vaikutusvaltaisimpaan henkilöitymään. Ja mikäli heidän minäkuvansa on tuota henkilöitymää heikompi, he menevät mielessään samaan sijaintipaikkaan tuon dominoivan henkilöitymän kanssa.