NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

Toimiva työyhteisö -mallitushanke

Hankkeeseen valitaan joukko toimivia työyhteisöjä ja erityisillä mallinnushaastatteluilla puretaan näkyväksi sitä, mikä niiden toimivuuden kannalta on olennaista ja toistuvaa. Tavoitteena on rakentaa käytännöllisiä ja omaksuttavia malleja, joita hyödyntämällä muutkin työyhteisöt voivat edistää toimivuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä hyvinvointiaan ja kääntäen ongelmien ehkäisyä.

Mallinnushaastatteluilla puretaan näkyväksi sitä ei-tietoista osaamista eli ns. hiljaista tietoa, mikä saa työyhteisön sillä tavalla toimivaksi, että se edistää jäsentensä hyvinvointia tai reagoi taitavasti kuormitustekijöihin tai koettuun kuormitukseen. Tällöin niistä ei kehity terveys-, päihde- tai muita ongelmia.

Toisaalta mallinnetaan näkyväksi sitä ei-tietoista osaamista, mikä saa työyhteisön toimivaksi niin, että se pystyy joustavasti kehittämään tehtävässään uutta tietämistä ja ymmärtämistä sekä saa ne hyvin jäsentensä käyttöön. Tällöin yhteisö pystyy innovoimaan toimivampia ratkaisuja, palveluja ja tuotteita. Mallintamista muokataan myös työyhteisöjen oppimisen ja kehittämisen välineeksi.

Hanke on Helsingin kaupungin, Työsuojelurahaston ja viestintäalan yrityksen EVIA Helsinki Oy:n rahoittama. Hanke on vuoden kestävä 1.4.2003 – 30.3.2004 ja sen tulokset raportoitu huhtikuussa 2004 nimellä Toimiva työyhteisö – menestyksen malleja, Timo Kauppi & Marja-Leena Savimäki.